אבי הראל: מצוות המילה על פי ספר שקל הקודש וספר שערי אורה

בפרשת תזריע מוזכרת מצוות ברית המילה בדרך אגבית. הפירוט המשמעותי אודות ברית המילה מופיע דווקא בספר בראשית. למרות שבימי קדם ברית המילה לא הייתה ייחודית לבני ישראל, הרי שמזמן הבית הראשון, היא הפכה לסמן ישראלי ייחודי, היות שרוב העמים סביב חדלו לבצע את מצוות המילה...

דוד א' פרנקל: מחלות ומגפות – ברית מילה דוחה שבת… הרהורים על פרשות תזריע-מצורע

פרשות תזריע ומצורע הן פרשות-מצורפות בשנים שאינן מעוברות, ונפרדות רק בשנים מעוברות. שני נושאים נדונים בהם: מחלות ומגפות; וברית מילה דוחה שבת... אביא כאן את הרהוריי על שתיהן יחד.

אבי הראל: לדמותו של אלישע

יש שרצו לקשור את הניסים שבוצעו על ידי אלישע לישו הנוצרי, ויש חוקרים אף שראו בו דמות ארכיטיפית (אב טיפוס) לישו. כך או אחרת, אלישע מתואר כאיש תקיף, שלא נרתע משום שליחות אלוהית, גם עם בצדה יש פורעניות או ייסורי נפש אישיים...

אבי הראל: מעמדו המשפטי-חברתי של המצורע

מעמדו המשפטי והחברתי של המצורע, כפי שהוא מוצג בפרשות תזריע מצורע, הינו מעמד נחות וירוד, מכל הבחינות. הקשר המקראי של המצורע למוות מצד אחד, ולשדה או המדבר מצד שני מקבל חיזוק, על רקע הספרות של המזרח הקדום. בספרות זו המצורע נודד ממקום למקום מחוץ לחברה האנושית, יחד עם אנשים במעמדו הנחות, מצורעים פושעים ורוחות של מתים...

איילת קציר: שירה בעין נשית ברוח פרשת השבוע – פרשת תזריע-מצורע

עוֹד תִּרְאִי בִּתִּי יָבוֹא יוֹם, וְיִהְיֶה בָּךְ הַכֹּחַ לַהֲפֹךְ הַנֶּגַע לַלָּבָן; וְהָעוֹלָם יְבָרֵךְ אוֹתָךְ; וְהוא יאַבֵּד מְקוֹמו וְהוא יאַבֵּד תַּפְקִידו; וְתִהְיִי עִמַנוּ כָּאן... איילת קציר: שירה בעין נשית ברוח פרשת השבוע – פרשת תזריע-מצורע...

אבי הראל: במה חטאה האשה היולדת?

התשובה לשאלה, במה חטאה היולדת היא שהיולדת לא חטאה כלל, אלא שלידה יוצרת טומאה. לכן, מוטלים על היולדת איסורים וחובות הנוגעים לאותה טומאה. המערכת המסועפת של דיני טהרה וטומאה הקיימת במקרא, משקפת את העובדה שהמקרא מייחס לטומאה לא כעיקרון יורידי או כמנהג עתיק וחסר פשר, אלא כתופעה ממשית הקיימת במציאות...