עופר בורין: תהילים, פרק כד – פשוט

כל מקום בעולם. הכל של ה'. אין גרגר אדמה אחד, פינה נידחת כלשהיא, שאינה שייכת לה'. לא רק העולם, אלא גם היושבים בו, כולם, שייכים לה'. טוטאליות מוחלטת. אין לאף אחד בעולם בעלות על שום דבר בעולם. הכל שייך לה'...

עופר בורין: איוב, פרק כד – איוב ומשה

מסתבר שמשה ואיוב דרשו מאלוהים את אותו דבר: גלה משהו מדרכך כדי שנבין מה אתה רוצה. אבל אלוהים מסרב. למשה הוא אמר זאת בפירוש. לאיוב, לפחות בינתיים, הוא אפילו לא עונה. ואיוב, המורד באמונה העיוורת והמאמין הגדול באלוהים, מפנה את האצבע לאלוהים כאשם בריבוי הרשעים והחטאים בעולם...