הכל על פרדיגמת חשיבה מזרחית מול המערבית, באתר 'ייצור ידע'

"רק היכרות עמוקה עם תרבותו של הצד שכנגד - עם מניעיו, עם לבטיו ועם רגישויותיו - תאפשר לנו לדעת עם מי אנחנו עושים עסקים" (אלי אבידר). ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', בסוגיה זו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!