פנחס יחזקאלי: פסיכופתיה ארגונית – פסיכופתים בארגונים

מחקרים מלמדים שפסיכופתים אוהבים לנהל: 4 מתוך 100 מנהלים הם פסיכופתים. יתרה מכך, פסיכופתים גם חובבים עיסוקים שיש בהם מנהיגות. לכן, נמצא אותם, באחוזים גדולים במשרות המבטאות מנהיגות, ומקרינות עוצמה: בהנהגה הלאומית, הניהולית, העסקית והפוליטית, וכמובן גם בפשע; כמו גם במשרות אחרות המבטאות כוחניות: בצבא, במשטרה ובכוחות הביטחון האחרים.

פנחס יחזקאלי: נוכלים ועבריינים כפסיכופתים

עולם הפשע מושך לעתים קרובות אנשים עם נטיות פסיכופתיות בשל המאפיינים המובנים המתכתבים היטב עם התנהגות פלילית. נמצא אותם עוסקים בפשעי צווארון לבן, בפשעים אלימים, וכמובן גם כרוצחים סדרתיים...

פנחס יחזקאלי: אסירים כפסיכופתים – הקושי והאתגר

כיוון שעולם הפשע מושך לעתים קרובות אנשים עם נטיות פסיכופתיות בשל המאפיינים המובנים המתכתבים היטב עם התנהגות פלילית, הם ימצאו באחוזים גבוהים מאוד גם בבתי הכלא. עובדה זו יוצרת מערך ייחודי של אתגרים למערכות התקון בבתי הכלא.

פנחס יחזקאלי: פסיכופתיה פוליטית – פסיכופתים כמנהיגים וכפוליטיקאים

פסיכופתים נמשכים לעוצמה כמו פרפר לאש. על כן, הם יימצאו בעמדות כוח פוליטיות הרבה מעבר לשכיחותם באוכלוסייה. אבל, בהיעדר הערכות קליניות ישירות, אבחון מצבים נפשיים של דמויות היסטוריות הוא אתגר מורכב. לכן, אנחנו שומרים בדרך כלל את התיוג: 'פסיכופת', ככינוי גנאי, לאויבינו הדמוניים. הדמות הבולטת בהקשר זה בעת האחרונה היא כמובן מנהיג חמאס יחיא סינואר. מנהיג דמוני אחר הוא אדולף היטלר, והרשימה ארוכה יחסית...

פנחס יחזקאלי: הטיית העצמי – הטוב בזכותי; הרע בגללכם!

ההטיה המחשבתית הזו - לפיה הצלחות הן מעשה ידינו וכישלונות תוצאה של הסביבה - היא הטיית תפיסה. קוראים לה, הטיית העצמי. היא מאפיינת, למשל, פסיכופתים כאדולף היטלר; אולם, חוטאים בה גם רבים וטובים מאיתנו...

פנחס יחזקאלי: (כמעט) הכל על פסיכופתים

פסיכופתיה (psychopath) היא הפרעת אישיות, המהווה סוג של שיגעון; אולם, בעוד משוגעים גמורים לוקים, הן בתפיסת המציאות שלהם והן בהתנהגותם, פסיכופתים ניחנים בתפיסת מציאות ריאלית, אבל התנהגותם סוטה מבחינה חברתית. פסיכופתים אינם רק עבריינים ורוצחים. נמצא אותם באחוזים גדולים במשרות המבטאות עוצמה: בניהול, בעסקים ובפוליטיקה, ובוודאי במסגרות כוחניות, כמו: בצבא, במשטרה ובכוחות הביטחון האחרים...