פסיכולוגיה וניהול

ארגון הוא מערכת של אנשים, שהתנהגותם מניעה אותו - בין היתר - להצלחה וגם לכישלון, וכדי להניע אנשים נכון צריך פסיכולוגיה. ניתוב ההתנהגות של העובדים והמנהלים בכיוון הנכון - להשגת מטרות הארגון - זו אחת המשימות החשובות ביותר של המנהל. וכדי שיצליח בכך, הוא צריך את הפסיכולוג לידו...