פרשת 'פילגש בגבעה' ומשמעויותיה באתר ייצור ידע

פִילֶגֶשׁ בַּגִּבְעָה הוא כינויו של סיפור המופיע בספר שופטים (פרקים י"ט-כ"א), אודות אינוסה האכזרי של פילגשו של בן שבט לוי ע"י בני שבט בנימין, שהצית מלחמת אחים אכזרית... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הפסח, פרשת 'פילגש בגבעה' ומשמעויותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

אבי הראל: האם פינחס חי 500 שנה?

לפי פשט הפסוקים הן במקרא והן בספרי הנביאים, זכה פינחס לאריכות חיים מופלגת. בשל הכתוב בספר שופטים במעשה פילגש בגבעה אומר הרמב"ם כי פינחס היה חי מימות משה ועד דורו של עלי, משך זמן של כחמש מאות שנה, ולא היא. הסיבה לטעות היא אופן סידורו הפנימי של ספר שופטים...

גרשון הכהן: מפילגש בגבעה למלחמת אחים

שלושת הפרקים האחרונים בספר שופטים (יט-כא), משרטטים בזעקה, זוועה חברתית רבת פנים. התיאור החי במלוא צבעיו, במיקוד מפורט ואכזרי, יכול למשוך את התבוננותנו, אל גווני הגוונים של הסבל האנושי, החל במעמדן של נשים-פילגשים וכלה ברוע האנושי בשיאי ביטויו...

גרשון הכהן: היעדרה של עיר בחייה של אומה

בין העיר לבין המרחב הכפרי - כמו בין מרכז הציוויליזציה לבין הספר (frontier) - ראוי שתתקיים מערכת זיקות, המתגלה כהכרחית לשיווי משקל של מערכת חברתית. העיר היא המסמנת את השלטון והחוק, את מרכזי כלכלה והרוח, אך היא ניזונה מן המרקם הכולל הקשור אליה בתנועה יומית. מצבם של שבטי ישראל בהעדרה של עיר, נדון לאבדן שיווי משקל מערכתי, כמו גורם שמיים הנקלע לסחרור בהעלמות המסה הגדולה סביבה הוא נע במסלולו הקבוע. זה היה מצבם של שבטי ישראל, בתקופת השופטים.