רקפת ששון: פחד במקום העבודה

ארגונים, מעצם טיבם כמערכות מורכבות, מהווים זירה לקונפליקטים בין מטרות מנוגדות, של אנשים ושל מחלקות. הם מזמנים מגוון רחב של קונפליקטים: מדילמות ארגוניות ובעיות תפעול; ועד תככים, מאבקי כוח ופוליטיקה ארגונית. הקונפליקטים הללו, מעוררים לעתים פחד בקרב העובדים בארגון. פחד במקום העבודה הוא פחד שנוצר בתוך המערכת הארגונית; והוא גורם מרכזי ללחץ (Stress) ולשחיקה (Burnout) של עובדים בארגונים.