יוסף זהר: משפט פלילי בצל מרחב המיקוח

המאמר הזה של ד"ר יוסף זהר - הניתן להורדה כאן - סוקר את עולם עסקאות הטיעון, ועורך בחינה מקפת של מעמדן המשפטי; הצידוקים שהובאו להן, והביקורות שהובעו כנגדן. כמו כן, הוא מציג את אופן מיסודן של עסקאות הטיעון בפסיקה ובחקיקה וחלופות שונות שמנסות להסדיר הליך של עסקת טיעון...