עמיקם הרפז: הסודות של נפילת מוצב החרמון – מתכנון טקטי שגוי לכישלון אסטרטגי

סדרת הטלוויזיה "שעת נעילה" פורטת על העצבים, הרגישים עדיין, אצל רבים שחוו את המלחמה ההיא... לא הייתי במוצב החרמון בפרוץ המלחמה, אבל אני חושב שיש בידי כמה מספרים מהקוד הפותח את תיבת הסודות של נפילת המוצב. הכרתי את המוצב היטב – הייתי מפקדו עד מספר חודשים לפני המלחמה.

עמיקם הרפז: השוטר כסוכן שינוי

לשוטר יתרונות רבים ובלתי מנוצלים כסוכן שינוי של עמדות הציבור כלפי המשטרה, ורמז ליכולת זו אנו רואים בעבודתם של רבים מהשוטרים הקהילתיים. אך, האם ניתן לשנות את עמדות השוטרים כך שישפיעו על התנהגותם?

פנחס יחזקאלי: משפט ושיטור – הספר הנכון בזמן הנכון!

ביטול הנוהל המחייב הזדהות בפני שוטר ללא סיבה, ע"י בג"ץ - המתיר לאזרח לסרב להזדהות בפני שוטר, מלבד במקרים בהם יש לשוטר עילה סבירה לדרישת הזדהות - החזיר אל השולחן את ספרם המצוין של תת ניצב בדימוס מירי גולן ותת ניצב בדימוס עמיקם הרפז, משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה, שראה אור בהוצאת נבו, ב- 2018...

עמיקם הרפז: סקירת ספרות – מה עובד במניעת פשיעה ושיקום?

מאמר קצר זה מסכם מאמר מפורט יותר שאף הוא בבחינת מועט המחזיק את המרובה והוא עצמו פותח צוהר לתוכנו של ספר שיצא בשנה האחרונה בשם What Works in Crime Prevention and Rehabilitation: Lessons From Systematic Reviews בהוצאת ספרינגר ניו יורק. בעיניי, חשיבותה של הסקירה היא בגירוי המתעניינים והמחפשים תכניות טיפול ושיקום בעלות אפקט מוכח לצורך עיצוב מדיניות מבוססת ממצאים.