כיצד קרס המזרח התיכון?

על פי מורשת מקארת'ור, אמורים היו האמריקנים להשאיר את מפלגת הבעת' על כנה, כמו גם את כל מוסדות השלטון, כולל מנגנון גביית המסים, לסלק מספר מצומצם מאוד של אנשים, ולבנות תהליך הדרגתי של מתן זכויות לנשים, והגדלת זכויות אזרח באופן מדורג, עד שעיראק הייתה בשלה לקבלת חוקה... משלא עשו כן, דרדרו את עיראק לכאוס. כך, גילו בדרך הקשה שלהרוס ניתן במחי החלטה, אבל לבנות לוקח זמן רב, והרבה כוחות ואמצעים שלא היו מוכנים להשקיע.