פנחס יחזקאלי: עונש המוות במקרא ובהלכה

בפרשת מסעי אנחנו פוגשים את עונש המוות המקראי כלפי רוצחים. לכאורה, מחמיר המקרא עם רוצחים. למעשה, הוא יוצר תנאים שבהם ניתן יהיה לוותר על הריטואל הזה... (ביחסים בין האדם לבין המקום, קרי, בסוגיית העבודה הזרה על היבטיה השונים, המקרא סלחני הרבה פחות...).

אסא כשר: הערות בדבר הצעות לעונש מוות

בפתח מערכת הבחירות החדשה שמעתי פוליטיקאי בכיר מביע רצון בפיתוח האפשרות החוקית של עונש מוות. 21 מדינות בארצות הברית, ביטלו עד כה את עונש המוות. אפילו ארצות הברית מתקדמת בכיוון של ביטול המעשה הנואל של הוצאת אדם להורג בתור עונש. אנחנו לא צריכים להתקדם בכיוון ההפוך!

עונש מוות והוצאה להורג באתר ייצור ידע

עונש מוות הוא אחת מצורות הענישה החמורות ביותר שיכולה החברה להטיל על מבצע עבירה. עונש מוות הוא דוגמה רדיקלית של ענישה גופנית והביצוע שלו מכונה הוצאה להורג. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע' בסוגיה זו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

אבי הראל: עונש המוות במקורות היהדות מציאות או דמיון?

למרות שהמקרא נוקט קו אכזרי לכאורה, ומחייב הוצאה להורג של חוטאים, הרי שקו זה מקבל סייגים רבים מתקופת חז"ל ואילך, ההופכים את עונש המוות לבלתי אפשרי לביצוע בפועל. את מכלול הכללים הללו היטיב לסכם השופט חיים כהן במילים הללו:"זהו מאמץ אינטלקטואלי ומשפטי כביר של חכמינו הקדמונים לבטל עונש המוות בישראל, וזה הלקח הטוב שנתנו לנו". לכן, כל מי שרוצה לטעון כי עונש מוות הוא דבר מקובל ביהדות כדאי לו לשקול את דבריו בשנית.

אבי ברוכמן: עונש מוות למחבלים?

תקציר: הדוחות של ארגון זכויות האדם אמנסטי מצביעים על עלייה חדה במספר ההוצאות להורג ברחבי העולם, שהרקיע לשיא של 26 שנה. לפחות 1634 איש נענשו במיתה ב- 2015, 90% מהם בשלוש מדינות בלבד: אירן במקום הראשון ואחריהן פקיסטן וערב הסעודית. סין לא נכללת ברשימה מאחר שנתונים על מספר הנדונים למוות הם סוד מדינה. ההערכות הם שהיא שומרת על המקום הראשון המפוקפק…