עודד עמיחי: שינוי מרענן

חומת המגן של לייזרים רבי עוצמה מסביב למדינה, חייב להתבצע במהירות המרבית. צריך להגדיר תוכנית חירום, לפיה יהיה בידינו לייזר בעוצמה הגבוהה הדרושה, תוך פרק זמן של שנתיים עד שלוש. זה מחייב פיתוח במתכונת חירום, תוך הקצאת המשאבים המתאימים, וסילוק כל מניע של אגו, ממערכת השיקולים.