חוק שלוש המכשלות ככלי התמודדות עם הלא-נורמטיבים בחברה

במאמרים קודמים כבר חזרתי על הטענה, שמערכת אכיפת החוק אפקטיבית בעיקר כנגד 95% מהאוכלוסייה, שהם החלק הנורמטיבי בחברה, ומצליחה לייצר מולם הרתעה אפקטיבית. נשאלה השאלה איזה כלים קיימים בידי המערכת מול קבוצת האוכלוסייה הלא נורמטיבית? חוק שלוש המכשלות או חוק שלוש ההכשלות או חוק שלוש הפסילות – Three Strikes Law הוא אחד הכלים הללו...