משה קינן: על סרבנות ואיומי סרבנות, כניצחון פירוס

הסרבנות היא 'ניצחון פירוס' לכולנו מכיוון שנפרץ הסכר של ציות מוחלט במערכות הביטחוניות ובמערכות אזרחיות אחרות. שם, במידה וחיילים פשוטים, או בעלי תפקידים פשוטים יחליטו לסרב, לא יהיה מי שיחליפם. אבוד יאבד צבא העם. אבוד תאבדנה המערכות האזרחיות.

גרשון הכהן: גם לממשלה אחריות בסוגיית הסרבנות

ראש הממשלה נתניהו אמר ב- 20 במרץ 2023 בפתח ישיבת הממשלה: ״אני מצפה מהרמטכ״ל להיאבק בתקיפות בסרבנות״. האחריות לטיפוח רוח צה״ל באחוות הלוחמים, בהתמסרות המלאה של כל חייל למשימה, מוטלת כמובן על מפקדי הצבא, בראשם הרמטכ״ל. אולם עצם מוכנות העם להתגייסות מעולם לא הייתה מובנת מאליה. לממשלת ישראל ולהנהגת החברה בכל גווניה, יש אחריות לכינון התנאים הנדרשים להיענות האזרחים לחובת הגיוס. שימור צה"ל מעל ומעבר למחלוקות פוליטיות, חייב להישאר ציווי ישראלי

אלעד רזניק: מקצוע ופוליטיקה לפעמים לא הולכים ביחד!

מי שמנפף בעברו הממלכתי, או בהווייתו המקצועית - שמומנה או ממומנת מכסף ציבורי - בשביל לקדם עמדה פוליטית, הופך את הציבוריות שלו לפוליטית ול'פייר גיים'; ואם זה 'פייר גיים', אז גם בסדר גמור שהוא חוטף בגלל זה!