יחזקאלי ואונגר-משיח: 'סולם עוצמה' ('סולם סטטוס') ומדידת עוצמה

יוקרה ומשאבי תפקיד (סמכות, אחריות, תגמולים וכדומה) מתגבשים בקבוצה ב'סולם עוצמה' או ב'סולם סטטוס': חברי הקבוצה נבדלים זה מזה ביוקרתם האישית, המתבטאת במידת ההערכה והאהדה של חבריהם. סולם העוצמה/הסטטוס הוא פירוט של ההבדלים הללו...