איך מתעצבת סטייה? תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד

תאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית (Differential Association Theory) - שגובשה על ידי הסוציולוג האמריקאי אדווין סאתרלנד (Sutherland) גורסת כי סטייה חברתית היא התנהגות נרכשת, הניתנת ללמידה; על הערכים, העמדות, הטכניקות, והמניעים שלה. כשם שאדם לומד להיות קונפורמי ונורמטיבי, הוא יכול, למשל, ללמוד להפוך לעבריין...