נתקים וחרמות לסוגיהם באתר ייצור ידע

חרם (Boycott) במובנו כיום הוא נידוי. הוצאה מהקהל. דרך ארוכה עשה המושג: 'חרם', עד שהתגבש מובנו העכשווי, בימי בית שני ובספרות חז"ל. הביטוי הויזואלי של 'חרם' בתורת הרשתות, הוא נתק. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות חרמות ונתקים לסוגיהם והשלכותיהם, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

Jeppe Vilstrup Hansgaard: כשאנשי המפתח בארגון אינם מחוברים…

רוב הארגונים מבצעים סקרים מסורתיים של מעורבות עובדים (engagement survey). אולם, יש מצבים שבהם שיעור המעורבות נראה טוב; רק שקיים נתק בין האנשים הלא נכונים. למשל, בין ראשי המחלקות בארגון. במצבים כאלה, הסקרים לא יצביעו על סיכון למרות שהארגון נקלע לסיכון אסטרטגי; שעלול להתפתח לסערה, תוך חודשים ... או אפילו שבועות!