שרית אונגר-משיח: הקמפיין שיצא משליטה…

אחת העובדות המרתקות בקמפיין בחירות היא, שאנחנו יודעים איך הוא מתחיל; איך אנחנו רוצים שהוא ייגמר; יכולים להשתדל לנתב אותו לשם; אבל, לעולם לא תהיה לנו שליטה על התוצאה, וגם לא על התהליך. לא תמיד תהיה לנו ההבנה / היכולת לזהות סיכונים מתהווים ולמנוע מהן לפגוע במטרות הראשוניות של הקמפיין. אחד הכלים שעוזר לנו לשליטה על התהליך הוא ניתוח הרשת החברתית והארגונית של הקמפיין...