שיר קרקוב: תסמונת הניכור ההורי

הסטטיסטיקה מלמדת כי זוג אחד מתוך ארבעה עתיד להתגרש בישראל. חלק מהגירושין מאופיינים במאבק קשה בין ההורים שבו מהווים הילדים - בחלק מהמקרים - כלי בידי הוריהם להשגת הישגים במלחמה ביניהם. אחת התוצאות של מאבקים כאלה היא ניכור הורי (Parental Alienation Syndrom - PAS)...