אלי בר און: ניהול סיכונים הוא תפקידו החשוב ביותר של ראש ממשלה

בין אם יסיים בנימין נתניהו את הקריירה הפוליטית שלו עתה; ובין אם יזכה בכמה שנות שלטון נוספות, אין ספק כי צפויה לישראל בשנים הקרובות תקופה מורכבת של חילופים בראשות הממשלה (ויתכן גם תקופות של זעזועים ושינויים תכופים ליד הגה השלטון); וברור גם שאין בנמצא מנהיג מנוסה שיתפוס את מקומו...

לואית שגב: ניהול סיכונים בשרשרת אספקה מהו?

איכות המוצר ומועד אספקתו אינם תלויים עוד בלעדית, בידיו של יצרן, גדול ככל שיהיה. מילת המפתח בהקשר זה היא שרשרת אספקה או מערכת אספקה: המערך המורכב של שותפים, ספקים וקבלני משנה, שכמו בשרשרת תלויים זה בזה. כשל באחת מחוליות השרשרת 'תקריס' את המערכת כולה...

יהודה ארד: תורת ניהול סיכונים כולל

זהו הפרק השני בחוברת, 'ניהול סיכונים הלכה למעשה', שנכתבה על ידי יהודה ארד ז"ל, סמנכ"ל טבע ואחד המומחים הגדולים שהיו לנו לנושא בטיחות ומורכבות בניהול (צוותי שיפור בתעשייה, ניהול סיכונים ועוד...). לפני לכתו, עבד יהודה על חוברת זו במטרה לסייע לעוסקים בתחום לשפר את התהליך באמצעות צבירת ידע על סיכונים – דרכי הניתוח שלהם ואופן ההתמודדות עימם – יצירת הנחיה מתודולוגית ולימוד הדדי. החוברת מובאת כאן, לכבודו, במספר מאמרים עוקבים.

יהודה ארד: ניהול סיכונים מהו?

היום מלאו שבעים לחבר יקר שעזב אותנו לפני חמש שנים: יהודה ארד, סמנכ"ל טבע ואחד המומחים הגדולים שהיו לנו לנושא בטיחות ומורכבות בניהול (צוותי שיפור בתעשייה, ניהול סיכונים ועוד...). לפני לכתו, עבד יהודה על חוברת בשם "ניהול סיכונים הלכה למעשה", במטרה לסייע לעוסקים בתחום לשפר את התהליך באמצעות צבירת ידע על סיכונים – דרכי הניתוח שלהם ואופן ההתמודדות עימם – יצירת הנחיה מתודולוגית ולימוד הדדי. את החוברת הזו אביא כאן - לכבודו של יהודה ארד - במספר מאמרים עוקבים.

יהודה ארד: ניהול סיכונים הלכה למעשה

כל ארגון חשוף לסיכונים. לפיכך, עליו לנהל אותם כהלכה: מחד גיסא, להיות מודע לקיומם, לדעת לחיות איתם או למנוע/לצמצם את התרחשותם. מאידך גיסא, למקסם את ההזדמנויות הנגזרות מהם. חלק מהסיכונים הינם תוצאות בלתי צפויות, והתוצר של אי הודאות. אחרים ניתן לחזות ולהתכונן אליהם. ניהול הסיכונים ממוקד בסוג השני. מטרת חוברת זו - שהוכנה על ידי סמנכ"ל טבע לבטיחות לשעבר, יהודה ארד ז"ל, לרכז את ההיבטים התורתיים והאחרים הקשורים לתחום המתפתח של "ניהול הסיכונים". זאת, על מנת לסייע לעוסקים בתחום לשפר את התהליך באמצעות צבירת ידע על סיכונים – דרכי הניתוח שלהם ואופן ההתמודדות עימם – יצירת הנחיה מתודולוגית ולימוד הדדי.