כיצד קרס המזרח התיכון?

על פי מורשת מקארת'ור, אמורים היו האמריקנים להשאיר את מפלגת הבעת' על כנה, כמו גם את כל מוסדות השלטון, כולל מנגנון גביית המסים, לסלק מספר מצומצם מאוד של אנשים, ולבנות תהליך הדרגתי של מתן זכויות לנשים, והגדלת זכויות אזרח באופן מדורג, עד שעיראק הייתה בשלה לקבלת חוקה... משלא עשו כן, דרדרו את עיראק לכאוס. כך, גילו בדרך הקשה שלהרוס ניתן במחי החלטה, אבל לבנות לוקח זמן רב, והרבה כוחות ואמצעים שלא היו מוכנים להשקיע.

פנחס יחזקאלי: מדגלאס מקארתור ועד גרשון הכהן – המצביא כבמאי של ההיסטוריה

ההבדל בין מנהיג צבאי / משטרתי לטכנאי מלחמה הוא, בין היתר בתודעה ההיסטורית שלו. אירועים בעלי חשיבות לאומית נחרתים לעד בזיכרון האומה. על כן, תפקידו של מנהיג הוא לשמש כבמאי ולעצב את האירוע. לביים אותו בראיה היסטורית, על מנת שייצרב נכון בתודעה הלאומית. כאשר הוא מתכנן את האירוע זה קל יותר. אולם, גם בעת הפתעה נוצרות הזדמנויות שצריך לדעת לנצלן...