גדר גבוהה עושה שכנים טובים?

האם גדר גבוהה עושה שכנים טובים? מה פתאום... ממש להפך! אבל גדר גבוהה מקשה על טרוריסטים לבצע פיגועים, על עבריינים לבצע עבירות, ועל מהגרים להשיג גבול של מדינה שכנה. לכן, היא מונעת, במידה מסוימת - ביחד עם צעדים משלימים נוספים - טרור, ופשיעה ובעיות דמוגרפיות וחברתיות...

תעדוף חקירת תיק שרון פרי בהחלט מוצדקת!

נכון לתעדף את חקירת 'תיק של שרון פרי'! הוא ממוקד באחת הרעות החולות של תקופתנו: ההפרה חסרת הגבולות של זכות הפרטיות של אנשים בכלל ושל מפורסמים בפרט. הויראליות של המקרה היא הזדמנות פז למשטרה ליצור הרתעה אפקטיבית. לכידת המבצעים תהדהד בכל בית, והיא מהווה הדגמת יכולת מצוינת למשטרה, שסיכוייה ליצור הרתעה אפקטיבית טובים: ידע כל עבריין פוטנציאלי שלמשטרה יש את היכולת לגלות את עקבותיו, וישקול את המחיר...