גרשון הכהן: אפקט ההילה ואופנת מכתבי הקצינים…

גל מכתבי מחאה של קצינים במילואים שוטף אותנו לאחרונה. אזרחים, שיש עבר מאחוריהם, עושים שימוש בהילת עברם לצרכים פוליטיים. רק שהשימוש ב'אפקט ההילה' איננו אפקטיבי במקרים כאלה; והניסיון מלמד, ששימוש שגוי ב'אפקט ההילה' רק מביא לפיחות במעמדו של המשתמש, ו/או בפרופסיה שבה הוא מתהדר...

אלעד רזניק: נקמה סיפור חצי דמיוני על הסביבה המזרח תיכונית – חלק שני

כשהתפרסם מכתב הטייסים, האיראנים הבינו איזה פרי בשל נפל לידיהם, ונכנסו להילוך גבוה: בעזרת המכתב - שהחותם המבוגר שבו היה בן 81 והצעיר בן 37 - והצלבת הנתונים בו עם נתוני מרשם התושבים, שהגיעו לידיהם; האיראנים הצליחו לייצר מפה דורית של יוצאי חיל האוויר...

גרשון הכהן: "בחורינו המובחרים" – למה שנקשיב לכם?

יש יותר מסרגל אחד לשיפוט המוסרי-ערכי, והוא תלוי תמיד בהשקפת עולם כוללת - דתית, חברתית ופוליטית. בהיבט זה, עצומות ה"מובחרים" לשעבר מבטאות לא יותר מאבק מעמדי פוליטי של אליטה דועכת, המבקשת לגייס למאבק ציבורי את תהילת עברם, ומתכסה בכסות ערכית...