יאיר רגב: מי מלקק דבש ולמה?

עריכת מכרזים מקובלת - בעיקר במגזר הציבורי במדינות רבות וכן בישראל - במטרה להבטיח בראש ובראשונה הגינות, טוהר מידות וניקיון כפיים, שהם מסמניו של ממשל תקין. אבל, כאשר משתמשים בו באופן סלקטיבי ועיוור, הוא אחד מזרזי השחיתות העיקריים. זה המצב בישראל!