עולם של הוקוס-פוקוס

נסים ניקולס טאלב הוא מומחה לתופעת אי הודאות  ולתוצאות הבלתי צפויות (תב"צים) שהיא גורמת. אחת הססמאות שטבע בספרו: "מיטת סדום" היא: "אם הכריזו 'לא עוד', מובטח לך שזה יקרה שוב!". נזכרתי בפתגם החכם הזה כשעברתי על שלל הכרזות המעטרות את יום המאבק באלימות נד נשים, שהמשותף לכולן היא עובדת היותן תלושות מן המציאות. סוג של נאיביות ילדותית. אמונה, שאם רק נגיד, הבעיות שלנו תיפתרנה!

פנחס יחזקאלי: ניקולס נסים טאלב ומיטת סדום

בשנת 2011 ראה אור בעברית, ספרו השלישי של נסים ניקולס טאלבּ, 'מיטת סדום'. פתגמים מעשיים (The Bed of Procrustes). אם שני ספריו הראשונים של טאלב - תעתועי האקראיות ו- הברבור השחור - עסקו בתופעת התוצאות הבלתי צפויות (תב"צים), מוקדש הספר הזה להיבט אחר של תופעת אי הוודאות: ה'מסגור'...