יצחק אדיגס: איך מנהלים מקבלים החלטות…

המומחה הארגוני - החשוב במערב בסוף המאה ה- 20 ותחילת המאה ה- 21 - פרופ' יצחק אדיג'ס, הגדיר בספריו ארבעה טיפוסי מנהלים; ולחלופין, ארבע תכונות האמורות להתקיים בהם - ודרכם בארגון ובתרבותו. מודל זה קרוי PAEI. החידוש שהביא אדיג'ס, בבלוג שלו, הוא ההשלכות של מאפייני הטיפוסים הללו, על יכולת קבלת ההחלטות שלהם...