יצחק אדיג'ס: הסכנות של מנהלים מסוג E (מבעיר הדליקות)

אנשים, בעלי רוח יזמית, הכרחיים לצמיחה ולחדשנות, והם מהווים נכס לארגון בריא; אך ללא ניהול נאות, הם עלולים להפוך לנטל של ממש ולסיכון אסטרטגי עבור הארגון! פרופ' יצחק אדיג'ס על מנהלים מטיפוס E... (מודל PAEI).

יצחק אדיגס: איך מנהלים מקבלים החלטות…

המומחה הארגוני - החשוב במערב בסוף המאה ה- 20 ותחילת המאה ה- 21 - פרופ' יצחק אדיג'ס, הגדיר בספריו ארבעה טיפוסי מנהלים; ולחלופין, ארבע תכונות האמורות להתקיים בהם - ודרכם בארגון ובתרבותו. מודל זה קרוי PAEI. החידוש שהביא אדיג'ס, בבלוג שלו, הוא ההשלכות של מאפייני הטיפוסים הללו, על יכולת קבלת ההחלטות שלהם...