יאיר רגב: הפעלת מדובבים לפני חקירה באזהרה?

שיטת המדובבים היא אחד מכלי החקירה העיקריים שיש היום בידי המשטרה בתיקים קשים. כמו שקרה עם שימוש לא מקצועי והלא זהיר בכלי חקירה אחרים, דומה שמרווח הגמישות של השימוש בכלי זה הולך ומצטמצם!

יאיר רגב: שוב זיכוי, ושוב בגלל המדובבים…

בית המשפט המחוזי פסל ראיה שהושגה מנער אשר נעצר בחשד לרצח ונכלא עם מדובבים אשר איימו עליו עד שסחטו ממנו הודאה... 'בחירתו' של הנער לדבר ו'להודות', לא באה מרצונו החופשי, כי אם הושפעה רבות מהמהלכים אליהם נחשף ואשר פגעו בזכות השתיקה שלו ובזכותו להליך הוגן, ובכלל זה זכותו להימנע מהפללה עצמית.

יאיר רגב: עוד הודאה בעזרת מדובב נפסלה. מתי הם ילמדו?

הנה לכם מקרה נוסף, שבו בית המשפט מתקשה לתת אמון בהודאה שחולצה מפיו של הנאשם בעזרת מדובבים. המשטרה חייבת ללמוד ולהפיק לקחים מהערות בתי המשפט, ההתעלמות והזלזול בפסקי הדין פוגעים בסופו של דבר בציבור הזוכה למשטרה חובבנית ולא מקצועית הנכשלת פעם אחר פעם ולא לומדת דבר!

יאיר רגב: הפעלת מדובב בשיטת "מיסטר ביג"

מאמר זה הוא השני העוסק בזיכויו מרצח של סלומון רדאי. הוא מנתח את הבעייתיות של הפעלת מדובב בשיטת "מיסטר ביג": כאשר סולומון נמצא תחת אווירה של מציאות מדומה, עת הוטעה לחשוב שבפניו עבריין בכיר וקשוח שעשוי לספק לו עבודה בתחום הפשיעה החמורה, תמורת רווח כלכלי; ושאין כל סיכון הכרוך בכך שיספר לו על רצח חברתו – נפגעה זכותו לאי-הפללה עצמית, במידה כזו המצדיקה את פסילת ההתוודות...

יאיר רגב: זיכויו של סלומון רדאי

בית משפט המחוזי בירושלים זיכה את הנאשם סלומון רדאי מחמת הספק, מרצח בת זוגו. זאת לאחר שנקבע, כי נפלו פגמים בשלוש ההודאות של הנאשם. ובשל קשיים בעדויות נוספות שהובאו בפני בית המשפט. מסכת הראיות נסמכה על מדובב משטרתי ש'הודבק' לרדאי. יש בזיכוי הזה לקח לכולנו

יאיר רגב: סוף עידן המדובבים ככלי חקירה?

הסוגיה שעל הפרק היא, האם ניתן למשטרה להתיר דיבוב טרם חקירה באזהרה, לפני שהחשוד מודע למהות החשד כנגדו, ולכך שהוא זכאי לשמור על שתיקה ולהיוועץ בעורך דין. כלומר, ה"חוקרים" בפועל הם למעשה עבריינים המבצעים "עבודת קבלנות" של תשאול חשודים, מבלי שלמתושאל יתאפשר להגן על עצמו...

חגית לרנאו: 'הודאה תחת השפעה', ועוד…

המשפט של אלישע חיבטוב בבית המשפט המחוזי התקיים באווירה תומכת הרשעות שווא, שבה - גם נוכח טענות כה קשות על אופן התנהלות חקירת המשטרה - הרבה בית המשפט לתת גיבוי למשטרה ולפרקליטות, ומנגד להצליף ביקורת על הנאשם ועל עורכי דינו...