לואית שגב: ניהול איכות מהו?

ניהול איכות (Quality management) הוא תהליך המבטיח כי איכותם של ארגון, מוצר או שירות - ושל האמצעים להשגתו - תהיה עקבית. מושג מפתח בניהול איכות הוא שביעות רצון הלקוחות; וההנחה שחברה שמכירותיה רבות בטווח הקצר; אך לקוחותיה אינם מרוצים, יפגעו הכנסותיה בטווח הארוך...

לואית שגב: ניהול סיכונים בשרשרת אספקה מהו?

איכות המוצר ומועד אספקתו אינם תלויים עוד בלעדית, בידיו של יצרן, גדול ככל שיהיה. מילת המפתח בהקשר זה היא שרשרת אספקה או מערכת אספקה: המערך המורכב של שותפים, ספקים וקבלני משנה, שכמו בשרשרת תלויים זה בזה. כשל באחת מחוליות השרשרת 'תקריס' את המערכת כולה...

לואית שגב: שרשרת אספקה וניהולה

שרשרת אספקה מוגדרת כמערכת עתירת ידע, מתואמת ומורכבת של ארגונים, אנשים, פעילויות, מידע ומשאבים, המעורבים באספקת מוצר או שירות מהספק עד ללקוח. פעילות זו דורשת תכנון, תחזוקה ומעקב כוללת שיטתיים; ובעיקר: יכולת התאמה דינאמית לשינויים בסביבתה המשימתית ובסביבתה הכללית של השרשרת.

לואית שגב: רכש מהו?

מאמר זה הוא הראשון בסדרת מאמרים שתעסוק בסוגיית הרכש הארגוני (Purchasing). רכש הוא השם שניתן למכלול התהליכים העסקיים או הארגוניים, הכוללים פעולות, נהלים והליכים, הדרושים לצורך רכישת מוצרים ושירותים עבור ארגון. מטרת הרכש, לרכוש - לצורך פעילותו השוטפת של הארגון - את הכמות הנכונה, באיכות הנכונה לפי המפרט והדרישות...