גונדר משנה נילי טולדנו: כלא או קהילה?

להלן עבודתה של גונדר משנה נילי טולדנו משרות בתי הסוהר, שהוגשה בקיץ 2013 במסגרת המכללה לביטחון לאומי. העבודה בחנה שינוי בתפיסת הענישה כאמצעי להפחתת פשיעה חוזרת בקרב עבריינים המבצעים עבירות בחומרה נמוכה. מטרתה הייתה להציג את השפעותיו של עונש המאסר על העבריין והחברה, ולהציב אל מול אלו אפשרות של הרחבת התגובה החברתית להתמודדות עם עבריינות ופשיעה חוזרת בדרך של מודל ענישה חלופי בקהילה.