יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים באתר ייצור ידע

כל הפעילויות השכליות שלנו, מתבססות בעצם על מגוון של יכולות קוגניטיביות (Conitive abilities); משמע, על מכלול היכולות השכליות של האדם. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יכולות קוגניטיביות והבדלים בינאישיים, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

פנחס יחזקאלי: זיכרון העבודה שבמוחנו – פנקס המשימות קצרות המועד שלנו

במוחנו יש חלק המשמש כמעין "פנקס רישום מנטלי" (Mental Sketch Pad), שבו מאוחסנים בצורה מקוונת נגישה וזמינה אונליין; והוא קרוי 'זיכרון עבודה'. הוא קרוי כך על שם זיכרון הגישה האקראית במחשב (RAM), שהוא סוג של זיכרון נדיף, שבו משתמשת המערכת ברגע מסוים. בכך הוא ממלא תפקיד מקביל לזה של זיכרון העבודה, בכך שהוא משמר באופן זמני את הנתונים שבהם...

פנחס יחזקאלי: יכולת קוגניטיבית מהי?

יכולת קוגניטיבית הן כל הפעילויות השכליות שלנו, מתבססות בעצם על מגוון של יכולות קוגניטיביות (Cognitive abilities); משמע, על מכלול היכולות השכליות של האדם. היכולת הקוגניטיבית משמשת אותנו בחיי היום יום. בלעדיה, איננו מסוגלים להתמצא בעולם שסביבנו, ולהמשיך להיות מי שאנחנו. ללא זיכרון אין זהות, ללא תפיסה אין תקשורת, וללא יכולת הסקת מסקנות אין אפשרות לקבל החלטות ולו הפעוטות ביותר...