מאיר גלבוע: הבל ה"יהודית והדמוקרטית"

החלטות הממשלה לא היו רק פרי של כניעה לפוליטיקאים חרדים, שהסכימו להטלת מגבלות על התפילות רק אם תוטלנה מגבלות דומות גם על ההפגנות, אלא גם ובעיקר תוצאה של חשיפת העימות והסתירה המהותית בין מדינה יהודית ובין מדינה דמוקרטית ואת חוסר האפשרות לרבע את המעגלים או אפילו למצוא חפיפה כלשהי ביניהם...

גרשון הכהן: מדינת ישראל אינה דמוקרטיה רגילה!

לאור תוצאות הבחירות, במקום בו ניצבת מדינת ישראל למול אתגרי השעה - בהם מיצוי הזדמנות תכנית המאה של הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ להחלת ריבונות במרחבים החיוניים ביו"ש - הקמת ממשלה, התלויה בתמיכת מפלגה שחבריה מתנגדים לזהותה ולשאיפותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, תהיה בכייה לדורות.