סנוב, בחתונה חברתית כבר היית?

אודה על האמת, הודעתם של בני ואהבת חייו - שאין להם כוונה להיגרר לחתונה קונבנציונלית, והם מתחתנים בחתונה חברתית - טלטלה אותנו, הזקנים, לא מעט. אנחנו, שלכודים בסבך מחויבויות חברתיות היינו מלאי חששות. היום, אחרי, מצאנו שילדינו לימדו אותנו שיעור חשוב בניעור פרדיגמות ישנות...