אלכס רנב: חקירה פורנזית דיגיטלית – מקרה הירי בראש העין כמקרה בוחן

בחינת שני הסרטונים של הירי בראש העין מלמדים כי שניהם אינם הסרטונים המקוריים. בעוד הסרטון השני הוא רק רפרודוקציה בעל מהירות המואצת; הסרטון הראשון - שעליו התנהל הדיון באתר זה - עבר עריכות ממש. המשמעות היא, שכל הדיון שהתנהל כאן על אופציות הירי שהיו לשוטר - באקדח חי או בטייזר - הוא דיון עקר. לא ניתן להגיע למסקנות על בסיס ראיות שאינן מהימנות...