הרן פינשטין: מאחורי כל זכות עומדת חובה!

עו"ד אורי ישראל פז מירושלים העביר אלי הצעת חוק של חבר כנסת איתן גינזבורג [כחול לבן] והציע כי אכתוב דעתי בנדון. קיבלתי את הצעתו.  ח"כ גינזבורג הגיש הצעת חוק לתיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. התיקון מבקש לקבוע שוויון בין כל האזרחים במדינה ואוסר על הפלייה...