הכוהנת הגדולה של הגישה הטיפולית בשב"ס

פחות מחודש אחרי שאיבדנו את ד"ר אילנה (אילי) גולדברג ז"ל, יצא לאור ספרה השלישי, שעליו עמלה כמעט עד הסוף: "להיות אסיר: החיים בבית הסוהר וחוויית המאסר". כמה סמלי... כמה אופייני לאילי... להזכיר לנו שהיא פה איתנו לזמן רב, דרך החומרים הייחודיים והחשובים שתרמה לארון הספרים שלנו - ושל שירות בתי הסוהר....

אילי גולדברג: חווית המאסר – "אסירי תקווה"

מדיניות נכונה של מערכת האכיפה, שתתמקד בחוויית מאסר - שביסודה שמירה על כבוד האדם, חירותו וזכויותיו - תשפר את איכות החיים של האסיר, את נכונותו לעבור תהליך שינוי, לקבל את כללי ההתנהגות של החברה ולהימנע מפשיעה. היא תחזק את יכולת האסירים לתרגל יותר אוטונומיה וקבלת החלטות, לחוות את החופש הפנימי, ובכך, להבנות את היכולות להשתלב בחברה מחדש, תוך שמירה על החוקים והכללים השוררים בה.