יוסף זהר: במה טעו זמורה ו"חכם המשפט" בסילוסטר עם משחק האשקוקי, באשר להגנה על עבריינים?

אוהבי תשבצים יודעים אל נכון שמשחק האשקוקי הינו משחק המלכים, שח-מט. סטודנטים למשפטים נתקלים במושג "משחק האשקוקי" בקורס סד"פ (סדר דין פלילי), בו נהוג לצטט מפסקה 17 לפסק דינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט משה זמורה, בערעור הפלילי הראשון שניתן בבית המשפט העליון בעניין פרדריק ויליאם סילוסטר נגד היועץ המשפטי לממשלת ישראל (ע"פ 1/48)...