הרן פינשטין: פרשת זדורוב – ממה מפחדים בפרקליטות?

ממה מפחדים בפרקליטות? הרי אם יתברר כי אין כל השפעה של הראיה החדשה על הרשעת זדרוב, כי אז לא ישתנה דבר פרט לדיון אחד או שניים בבית משפט. מנגד, אם יתברר כי יש בראיה זו כדי להשפיע על החלטת ההרשעה של זדרוב הרי שהפרקליטות צריכה להיות מרוצה כי תורמת לעשיית צדק, אפילו אם הוא מגיע באיחור...