אמציה חן: האם תפקוד סתמי של ועדת חו"ב הנה מכת שמיים?

ספק אם קיימת וועדה חשובה יותר מוועדת חוץ וביטחון, שביחס לייעודה בהשוואה לכל ועדה אחרת, כשלה, כושלת, ומכשילה. בעיקר משום התחושה הציבורית הנוצרת מעצם דיוניה, ומציפה מעלה את הבלוף החביב על כל בית אב ואם בישראל, "שהכול בסדר"...

יצחק בריק: עמוק בשבי הקונספציה

אמ"ן - השקוע בתיאוריות מנותקות מהמציאות - לא התריע על שינוי התפיסה של האויב; ועל שינוי מפת האיומים. כתוצאה מכך, אף גורם מדיני וצבאי לא נערך בעורף לאיום זה.לכן גם לא מצאו לנכון לפתח נשק, שיכול להתמודד עם איום הטילים כמו הלייזר הכימי; ואמצעים נוספים, שעומדים מאחריהם חוקרים - חתני פרס בטחון ישראל - שאיש לא רצה להקשיב להם. ועכשיו, נפל האסימון, מבינים את גודל ה'ברוך'...

אלעד רזניק: אלה יפקחו על צה"ל?

ביום חמישי אישרה הוועדה המסדרת של הכנסת הקמת שתי וועדות זמניות. אחת מהן היא וועדת החוץ והביטחון. יו"ר הוועדה יהיה רא"ל גבי אשכנזי. חברי הוועדה זו החבורה שאחראית ישירות לנחיתות האסטרטגית, שבה מוצאת ישראל את עצמה פתאום, לאחר תקיפת בתי הזיקוק בסעודיה; והם אמורים לפקח על צה"ל היום...