גרשון הכהן: המסר האוניברסלי הטמון בגאולת ישראל

התפיסה הזו של המסר האוניברסלי - הטמון בגאולת ישראל - אינה חדשה ושורשיה נעוצים עוד ביציאת מצרים. מנקודת מבט זו, מי שמתנגד לגאולת עם ישראל בארץ אבותיו, מתנגד לבשורת הגאולה שעם ישראל מביא לכלל האנושות. זה כולל, קודם כל, את אלה באירופה ובארצות הברית, בכללם יהודים נאורים, במגמת BDD וג׳יי סטריט. רק אחריהם באים אויבי גאולת ישראל המוסלמים. להם יש עניין רציני אתנו ואני מכבד מאוד את מאבקם...

אז מתי יהיה שלום עם הערבים?

אין טעם לשאוף ליחסי שלום עם מדינות במזרח התיכון, ואין טעם להשאיר שגרירים וסגל דיפלומטי כבני ערובה נצורים בבירות המדינות הערביות. פה נישאר תמיד מאהבת במקרה הטוב. הכל אינטרסים והכל תחום בזמן; ואם כבר מאהבת, כדאי שנהנה גם מהיתרונות הגלומים בכך, ונגבה אתנן יקר על השירותים שאנחנו מספקים, במקום הישגים וירטואליים, כמו הסכמי שלום ושגרירויות.