עידן ירון: קמרין בויד מתאבד בעזרת שוטר

זהו מאמר המשך של ד"ר עידן ירון, העוסק בתופעת ה'התאבדות באמצעות שוטר'. הספרות העוסקת בסוגיה זו מגלה כי כל מקרה הוא ייחודי ומציב אתגרים משלו. אין בנמצא רשימת תיוג המזהה תגובה מוגדרת כנאותה.

עידן ירון: התאבדות באמצעות שוטר/חייל – תופעה הזועקת להכּרה

מטרת המאמר למקד את תשומת הלב הציבורית, המחקרית והמקצועית בישראל בתופעה המכונה 'התאבדות באמצעות שוטר', המוכּרת בעיקר בארצות הברית ופחות מכך מחוצה לה בכלל ובישראל בפרט. היא צצה במקומותינו בשנה האחרונה, דווקא במפגשים של פלסטינים עם חיילים ושוטרים, במסגרת גלי הפרות הסדר. המאמר סוקר את התופעה, מציג מקרים בולטים שלה שהתרחשו בישראל, עומד על היקפה ומאפייניה, מבהיר כיצד אפשר לזהותה בזירת הפעולה, ומציע דרכי פעולה כדי להתמודד אִתה.