גדעון שניר: "הח"כים הערבים משחקים לידי הימין.."

תגובה לנאייף אבו סוייס: מתוך תחושת התגוננות הישרדותית בלתי נמנעת, אני מעדיף לראות בכם פלסטינים גאים, החותרים לממש את שאיפתם הלאומית, דתית, תרבותית, שמימושה-משמעה חדלוני שלי, ואני רוצה להאמין שאתה חושב אחרת; אבל, חובת ההוכחה היא עליך!