אסא כשר: הערה על דברי הרב שלמה אבינר בדבר נשים

קראתי שהרב אבינר -  ראש ישיבת עטרת ירושלים בירושלים ורב היישוב בית אל לשעבר, מהרבנים הבולטים בציונות הדתית. - חושב ש"המערבולת המסובכת של הפוליטיקה היא לא זירה בשביל התפקיד הנשי". יש בדבריו הנחה גרועה בדבר האופי של הפעילות הפוליטית, אבל היא לא העיקר. דעתו על נשים היא העיקר...

גרשון הכהן: אתגר מנהיגותי, והוא אינו של צה"ל

הטענות, שכניסת נשים ליחידות לוחמות לא נעשית מצרכים ביטחוניים, אלא כדי לעשות תיקון עולם ולקדם אג'נדה חברתית-פמיניסטית, ולמעשה, הן פוגעות בכשירותו של הצבא ובמוטיבציה שלו אינן חדשות. למול טענות אלה באתי להציע הסתכלות הפוכה לגמרי: שילוב הבנות במאמץ הלחימה הוא המענה למגמות אנטי מיליטריסטיות שחלחלו לחברה הניאו ליברלית וכרסמו במוטיבציה לשרות קרבי. אמחיש זאת בעזרת הסרט וונדר-וומן כמשל...