אסא כשר: הערות על השתלחות הרב הראשון לציון נגד עולים חדשים לא יהודים

הטרוניות שמשמיע רב ראשי לישראל - נגד חלק מן העולים ממדינות חבר העמים, שאינם יהודים - לא מעניינות אותי כשלעצמן. אני לא חי מפיו, לדעותיו אין שום חשיבות בעיניי. אני מקווה שלא תהיה להן שום השפעה על החקיקה והמדיניות, באווירה הבעייתית של המשטר הישראלי הנוכחי!