יאיר רגב: 'העלבת עובד ציבור' – עבירה מיותרת!

אף אחד לא אוהב שמעליבים אותו בזמן שהוא עושה את עבודתו. דינו של שוטר אינו צריך להיות שונה מדינו של זבן בחנות. אם כבר, דווקא מעובד הציבור מצופה רמת סיבולת גבוהה יותר לביטויים הנכתבים או הנאמרים עליו; ועשויים להיות מעליבים ופוגעים. זאת, על-מנת לשמר מרחב אפקטיבי לקיומה של ביקורת...