אסא כשר: הערה בדבר הטיפול בגורל החיילים והאזרחים שבידי חמאס

אם זה נכון שלא התקיים הדיון בחיילים ובאזרחים, במסגרת ההסדרה עם חמאס, זוהי תופעה בלתי נסבלת ובלתי נסלחת, אתית ומוסרית. מו"מ להחזרת כולם הביתה יכול להיות מורכב וממושך, אבל בכל הקשר של דיון בהסדרה רחבה, דיון בהחזרה חייב להתקיים. המו"מ חייב להתקדם.

אלי בר און: אתם רוצים הסדרה עם עזה??

מאחר ולא עשינו בזמן את הנדרש - להצטייד בהגנת לייזר אקטיבית יעילה נגד רקטות וטילים, נוסח הסקיגארד, אזי אנחנו מצויים בנחיתות קשה בזירות, הדרומית והצפונית; והעורף שלנו ומרכזי האוכלוסייה מופקרים להפצצות של הרקטות. לכן, אנחנו צריכים להתחנן ולהסכים ל"הסדרות" חסרות תוחלת!