עמר דנק: הטיית השורד

המת לא זוכה לספר את הסיפור שלו, בני אדם נוטים להתעלם מסיפורים שאותם הם לא שומעים ולהסיק מסקנות רק מאלו שהם כן שומעים, בתור קבוצת המדגם. במחקר, הניתוח מתבסס רק על מקרי הבוחן שקרו. תחשבו על קורונה...