פנחס יחזקאלי: העתידן, פרופ' דוד פסיג, חוזה את המלחמה הקרובה…

מה תעשה מלחמה עם איראן לישראל? אין ספק שישראל תצא ממלחמה כזו אחרת משנכנסה אליה. העוצמה והעושר הישראליים אינם עדות למציאות שאחרי... שומנים דרכם להישרף, ובנייני זכוכית להתנפץ. זכרו: פחות מ- 2,600 הרוגים במלחמת יום הכיפורים, הביאו למהפכה בחשיבה הישראלית, במוקדי העוצמה השלטוניים ובחשיבה הצבאית.