אלעד רזניק: משחקי תודעה

הדיון הציבורי הישראלי חייב להתבסס על נתונים ועובדות ולא על ספינים ומשאלות לב. כשפרשנים מכובדים מברברים את עצמם לדעת, באולפני הטלוויזיה ובעיתונות, על דברים שלא בדקו לעומקם, הדבר משפיע על היכולת לנהל דיון ציבורי ממשי!