רקפת ששון: מנהלות ביצ'יות ואיך מזהים אותן…

נשים תופסות מקום גדל והולך בשדרה הניהולית של ארגונים. כיוון שכך, עולות מיד ההשוואות בדפוסי הניהול, בין מנהלים גברים למנהלות נשים. כך למשל, 'ניהול נשי' הוא שם כולל לניהול אינטואיטיבי, רגיש, ושיתופי יותר מהניהול "הגברי" (היתרונות הללו שווים מאמר נפרד...). אבל, מסתבר שעובדות ועובדים טבעו ביטוי גם לניהול נשי בעייתי: הם מכנים את המנהלות הללו, 'מנהלות ב'יצ'יות'. לסוג זה של מנהלות אקדיש את המאמר הנוכחי...