גדעון שניר: אז מי היה פה קודם?

באתר Digest Quora מתנהל שיח רב משתתפים על המתרחש במקומות בעיתיים בעולם; ובעיקר, במזרח התיכון. הדיון באתר מתנהל בצורה של הצגת שאלה, והזמנת הציבור להשיב ולהגיב. אחת השאלות בהם דנים היא: "מי משני הטוענים, יהודים והערבים, יש להם זכות קודמת לרשת את הארץ"...

גרשון הכהן: ארץ ישראל היא מערכת אקולוגית אחת!

הדיון על חלוקת ארץ ישראל המערבית לשתי מדינות, התמקד בעיקרו בשיקולי ביטחון ודמוגרפיה. נקודת המבט האקולוגית  לא זכתה לברור ולדיון. נדרשת תכנית מתאר ארצית כוללת לארץ ישראל המערבית, כמערכת אקולוגית אחת!

גרשון הכהן: החלום כתנאי לחרות

לחרות האדם קיימים אם כן שני ממדים: הראשון מתבטא בעצם השחרור מכבליי השעבוד; השני מתבטא בתוכנם של חיי החרות, בפעולה ובמאבק אליהם יכול להתמסר אדם בן חורין בשאיפתו למימוש חלומו. ברוח זו הציג בן גוריון את מטרת המפעל הציוני: "הגדרת המטרה הסופית של הציונות אינה אלא הגאולה המלאה והשלמה של עם ישראל בארצו, קיבוץ גלויות, קוממיות לאומית.". בן גוריון כמו משה, חזר והדגיש בכל שנות הנהגתו, כי מעבר לעצם המאבק להישרדות ולשחרור לאומי, לדרך החרות חייבת להיות תכלית והיא יכולה להתממש רק בארץ ישראל...